• הקירובים והמכתבים שהרב טוביה ע"ה קיבל מהרבי

    עם פטירתו של הרב טוביה פלס ע"ה, שהיה מעסקני חב"ד וממפיצי מעיינות החסידות, אנו מפרסמים קובץ מיוחד שפורסם כתשורה בחתונה של ישראל שניאור זלמן וחיה מושקא פלס, שהתקיימה בתמוז תש"פ • בקובץ בא לידי ביטוי הקשר הישיר והבלתי תלוי של הרבי לרב טוביה, הוראות, מסמכים, מענות, ושליחויות שונות שברוב המקרים הגיעו באופן של אתערותא דלעילא • לקריאה והורדה