• כך נשרפו ספריו של רבי לוי-יצחק • מיוחד

    בתום שנות המלחמה שבה בתו דינה לבית הוריה שבדנייפרופטרובסק כדי לחפש את הספרים וחפצי הערך על מנת להחזירם לרבי לוי יצחק. לתדהמתה ולצערה הרב נוכחה לראות כי לביתם פלשה משפחה גויית שלא הביעה כל נכונות לצאת מן הבית. ספרים אלו שימשו אותם להסקת התנור בימי החורף… כך היו ספריו היקרים מפז של המקובל האלוקי רבי לוי יצחק למאכולת אש… • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array