• גיסי שליט"א • הקשר בין הרש"ג לרבי מה"מ

    הרש"ג ז"ל, אף שהיה גיסו המבוגר של הרבי מה"מ, היה דוגמה ומופת להתקשרות אמיתית • הוא נפטר בשבת קודש פרשת תרומה, ו' באדר ראשון תשמ"ט, ועוד באותו יום הרבי הקדיש לו דברים בשיחה מיוחדת במהלך ההתוועדות • מוגש ליום היארצייט לפטירתו של חתנא וגיסא דבי נשיאה • באדיבות מגזין 'בית משיח' • לקריאה