• המשב"ק ע"ה משחזר: הרבי התכונן לכ"ז אדר תשנ"ב

    לעיתים נדירות ביותר סיפרו המשב"קים (המשמשים בקודש) ממה שראו עיניהם ושמעו אזניהם, לא לחינם נבחרו אלה בקפידה והינם שומרי סוד מפורסמים. אך לפני מספר שנים סיפר הרב שלום בער גאנזבורג ע"ה על אירועים מיוחדים להם היה עד, ובעיקר על סדר ההכנה המופלא של הרבי מלך המשיח לפני כ"ז אד"ר תשנ"ב • לקריאה

    הרב גאנזבורג בפתח "גן עדן התחתון"