• "כפשוט הנני שבע רצון מועד הרבנים דהשכונה"

    על איזה מנהג שאינו מנהג חב"ד אמר הרבי שצריך למסור עליו את הנפש? מי ניסה לסגור את בית הכנסת ליובאוויטש שבליובאוויטש? ומדוע התעכב הרבי לפני פתיחת כינוס השלוחים העולמי הראשון? • סקירה היסטורית בליווי צילומי כתבי יד קודש ומסמכים • כתבה שניה בסדרה, באדיבות 'בית משיח' • לקריאה