• עד היכן השכל ומהיכן האמונה? • הרב חיים אשכנזי

    מהו גדרה של ׳האמונה׳ על פי היהדות והשקפת החסידות? איזה פער אמוני ישנו בין ״רבי קטנטן״ לנשיא הדור ואיש האלוקים? וכמה אחוזי השפעה תופסים השכל וראיית העיניים? • התוועדות חסידית מאלפת עם הרב חיים אשכנזי ע״ה אודות אמונת החסידים בדור השביעי בתקופת ההעלם והסתר • לקריאה