• בימים ההם

    תמונה מלפני עשרות שנים, בה נראה כינוס רבנים בזאל הקטן של 770. משמאל לימין יושבים הרב חמ"א חודקוב ע"ה, ראש הישיבה הרב ישראל יצחק פיקרסקי, יו"ר אגודת הרבנים הרב שמחה עלברג, הרב דוד חנזין והרב שניאור זלמן גוראריה. עומדים: הרב מרדכי מענטליק ויבלח"א הרב יואל כהן.

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array