• בימים ההם: כינוס השלוחים האירופאי במוסקבה

    בשבוע הבא יתכנסו מאות שלוחי הרבי מלך המשיח מכל רחבי אירופה, לכינוס השלוחים שייפתח במוסקבה ומשם ימשיכו לציוני רבותינו נשיאינו, בדומה לכינוס בשנת תנש"א (אז דיבר על כך הרבי בשיחת ש"פ ואתחנן) • בקשר עם כך אנו מגישים יומן ותמונות מתפילת השלוחים להשבת ספרי רבותינו נשיאינו במוסקה • לסיפור המלא ולתמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array