• זיכרון להולכים

    בקשר עם יום היארצייט של הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה, רבה של כפר חב"ד, אנו מפרסמים תמונה בה הוא נראה נואם בכנס הארצי המתקיים מידי שנה בשנה על ידי מטה משיח לקראת י"א ניסן, בהשתתפות רבבות חסידי חב"ד באה"ק. התמונה צולמה בשנת תשס"ד, בהיכל יד אליהו בתל אביב.