• הגהות הרבי לשיחה שנאמרה לאחר סיום ה’שבעה’ על הרבנית

    בסיום ה’שבעה’ לאחר הסתלקות הרבנית, נשא הרבי בביתו שיחת קודש, את השיחה הגיה הרבי לאחר מכן, אולם צילום עלי ההגהה לא פורסמו מעולם. מערכת ‘מפתח’ מגישה את השיחה בשלימותה עם כל 74 התיקונים וההערות בכתב ידו של הרבי. פרסום השיחה מוקדש לז”נ הרבנית הצדקנית מרת חי’ מושקא נ”ע בקשר עם כ”ב שבט, ולע”נ הרב זלמן גורארי’ לקריאה