• רבני השכונה מזהירים במכתב על 'גזירת המשקה'

    רבני הבד"צ דשכונת המלך – קראון הייטס, הרב יוסף ישעי' ברוין והרב אברהם אזדאבא, מפרסמים בערב שבת מכתב אודות 'תקנת המשקה' השייכת גם בחג הפורים הבעל"ט • לדיווח המלא