• חדש משולחן הבד"צ: לוח מיוחד לדיני תפילות ביום טוב

    לכבוד חג השבועות תשפ"א, אנו שמחים להגיש חידוש מיוחד משולחן הבד"צ בקראון הייטס; לוח טבלה ובו ההלכות והמנהגים של "קיצור דיני שכחה וטעות בתפילות יום טוב", כפי שנמסרו מפי המרא דאתרא וחבר הבד"צ הרב יוסף ישעי' ברוין. הלוח מגיע בעיצוב בפני עצמו בנפרד מהמדריך ההלכתי, באופן שיכול לתלות על קיר בית הכנסת • לקריאה והורדה