• רבני השכונה במכתב מפורט לקראת תשרי

    רבני השכונה חברי הבד"צ דקראון הייטס, פרסמו מכתב מפורט בנוגע לנסיעה לחודש החגים לחצרות קדשנו, וכן עבור תלמידי הישיבות בשכונה. במכתבם הם מבהירים כי הכל תלוי בדעתם של רופאי השכונה, ואשר לכן רק מי שעומד בכללים שקבעו הרופאים יכול להגיע, ואין לעשות שום התחכמויות בנושא • למכתב הרבנים