• המרא דאתרא התוועד עם המחנכים בשכונה

    מידי שנה, בקשר עם יום הבהיר י'-י"א שבט, מקיים "איגוד המלמדים" בשכונת המלך קראון הייטס, התוועדות מרכזית למלמדים מכל תלמודי התורה בשכונה. השנה התוועד עם המחנכים, המרא דאתרא וחבר הבד"צ דקראון הייטס הרב יוסף ישעיה ברוין, שסחף את הקהל בהתלהבות על הזכות להיות המחנכים של "משיחי" • לתמונות