• 54 שנים למלחמת ששת הימים • נשק יום הדין

    בימים אלו מציינים 54 שנים למלחמת ששת הימים, מלחמה שהחלה בחשש עצום, ובטבעת חנק אימתנית של צבאות ערב שהקיפו את ישראל מכל הכיוונים והסתיימה בנסים ונפלאות גדולים, שהעולם כולו התפעל מהם, ובכך שזכינו לקבל לידינו את כל חבלי ארץ הקודש, ובראש ובראשונה את כל ירושלים • הרב אבישי אפרגון בטור מרתק • לקריאה