• בחזרה לניסי תקיפת הכור בעיראק • הרב אבישי אפרגון

    בימים אלו, כאשר ישראל נמצאת במלחמה מול שלוחי איראן, שבה ומתעוררת האפשרות לתקיפת הגרעין האיראני. בערב חג השבועות תשמ"א, השמידה ישראל את הכור הגרעיני של עיראק, לפניכם טור על הנסים הגדולים באותה תקיפה, שמחזקים אותנו באמונה בהצלחת מהלך אפשרי לתקיפה באיראן • מאת: הרב אבישי אפרגוןלטור המלא