• יפתח היה מהריקים והפוחזים?! • תגובה

    פעם שם כ"ק אדמו"ר הריי"צ את ידו הק' על ידי ובירכני: זאלסט האבן א שטארקר הארץ או געזונטער הארץ [=שיהיה לך לב חזק או לב בריא]. יש רגעים שאני מרגיש שעבורם קיבלתי את הברכה הזו • אני שומע שיש שאומרים ר"ל שיפתח היה אחד מהריקים והפוחזים. איך אפשר לדבר כך על יפתח?! הסיבה שאנחנו רואים כך את יפתח – היא מכיון שכך הוא הראה את עצמו לדור • הרב זושא פוזנר בטור תגובה • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array