• תֵּשְׁבוּ כעין תטוסו • א. אברהם

    לא לחינם עפו סוכות בסערה בארץ הקודש. הרי עיצומו של זמן שמחתנו בא להזכיר שצריכים להתרומם, לעוף, דהיינו – לטוס • החסיד, השליח, הבטל כעבד לרבו, לא מוזג שום דבר. הקיתון – הבקבוק או "קנקן" כפי שהרבי קרא לו כמה פעמים – עומד בכלל אצל הרבי. ממנו הרבי מוזג לכוסו (כפשוטו וכמשמעו), ואחר כך מוזג מכוסו לתוך הבקבוק, ושוב כפשוטו וכמשמעו • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array