• מה תפקיד הרבנים בחב"ד?

    "לאחר התפילה הרב הראשון ניגש לרב השני ואמר לו: הרבי יודע לבד מה צריך לעשות, הסיבה שהוא שואל רב – בכדי שהרב יפסוק. לכן, אם אינך יודע מה הרבי רוצה שתפסוק, מוטב שתגיד שאינך יודע" • הרב זושא פוזנר משלוחי הרבי לאה"ק בטור מיוחד: מתי אדמו"ר הצ"צ קיבל דעתו של רב? ומה הרב היה צריך לענות לרבי מלך המשיח? ואיזו פעולה מיוחדת מרגשת את הרב פוזנר אחרי 60 שנות שליחות? • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array