• להמשיך עם פרסום והכרזת ה"יחי אדוננו"! • דעה

    העניין של "יחי אדוננו", הוא הקשר הפנימי בין המלך והעם. את הענייין הזה הרבי חידש לנו בתפילה של "יחי המלך", שמצד עצמו המלך מרומם מהעם, אין לו קשר עם העם והוא משכמו ומעלה גבוה מכל העם • מאת הרב ברוך בועז יורקוביץ', רב קהילת חב"ד בלוד ומרבני מכון הלכה חב"ד • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array