• 'על דעת תמים': ההתקשרות האמיתית • מ. גרוס

    'ההתקשרות האמיתית': הרבי כותב בפתגם ה'היום יום' השבוע, 'היא ע"י לימוד תורתו', כשקשורים לרבי מתוך ידיעה ש'הוא הנשיא וראש בני ישראל', מקיימים הוראותיו ושוקדים בלימוד תורתו, מתוך הליכה בדרכיו – להרגיש צורכו של כל יהודי, זוכים להיות קשורים. הוראה זו ניתן למצוא מהנהגתו של משה רבינו בשילוח המרגלים, כי זהו רועה נאמן, שמרגיש את קהל עדתו • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array