• הרבי: "וכי אתה חושב שאלך נגד השולחן ערוך?" • מאמר נוקב

    זעקת ההורים בכפר חב"ד: במאמר השקפה מאלף של המשפיע הנודע הרב חיים לוי יצחק גינזבורג, חבר הנהלת "חדר ליובאוויטש" כפר חב"ד ת"ו, פורש את משנתו של הרבי מלך המשיח בנוגע לחשיבות החינוך הטהור הקובע: "צריך מסירות נפש על חינוך לטהרת הקודש" • חב"ד אינפו ממשיך לעקוב ולדווחבפנים: המאמר המלא

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array