• שליחות בעידן המשיח

    שליחות, ענינה קירוב העצם של יהודים, ואין זה מושג חדש. בדורות קודמים ידועים סיפורים כמו הסיפור של נסיעתו של הרבי מהר"ש לפריז בשביל להחזיר יהודי בתשובה • אין עוד עניין שהרבי השקיע בו יותר למעט ביאת משיח צדקנו וכמובן שהשניים קשורים זה בזה. מהו אם כן שליח? וכיצד עלינו להתנהג כשליחים בעידן הגאולה האמתית והשלמה? כמו כן האם השתנה אופי השליחות? וגם מה עם הבית? • טור מאת הרב אוהד מעון • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם