• יסודות החינוך: דרך החינוך של תינוק – תת הכרתית

    במאמר הקודם עסקנו בכך שגם בבן אדם בוגר יש חלקים בנפש של ילד ותינוק קטן, ולכן חשוב כל כך להשפיע על יראת השמים ואהבת התורה של התינוק בעודו בערס התינוק. אך יש להרחיב גם בנושא החילוק בין דרך הלימוד של מבוגר או אפילו ילד גדול, לדרך החינוך של תינוק או ילד קטן • לקריאה חלק ב'

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array