• בלעדי: מאמר לי"א ניסן עם פענוח המראי מקומות – להורדה

    לקראת יום הבהיר י"א ניסן, אנו מפרסמים את קונטרס י"א ניסן – תשמ"ט, ובו מאמר ד"ה ביום עשתי עשר יום כו' ה'תשל"א – עם פענוח המראי מקומות, מתוך הסט הפופולארי 'ספר המאמרים מלוקט ג עם פענוח המראי מקומות' בהוצאת מכון פענוחים שע"י ה'ועד להפצת שיחות' • לקריאה והורדה