• הקהל בלימוד התורה – אתה בפנים?

    מדברים הקהל, הקהל, הקהל. ברוך השם מכל פינה שומעים הקהל, אבל תמיד יש לאן להתקדם, הרבי רוצה שנמשיך ונחדיר את הקהל בכל ענין ובכל מקום. הקהל – לא רק בין האנשים, אלא גם הקהל בתורה עצמה • חדש! קונטרס מיוחד המלקט בתוכו עניני הקהל שהתבארו בתורת החסידות. קדימה, מהיום אין עוד תירוצים, רק נשאר לפתוח וללמוד • לקריאה והורדה