• המשפחה פונה לאנ"ש לסייע: ספר חדש על ר' מענדל פוטרפאס

    ע"פ הוראת הרבי למשפיע ר' מענדל פוטרפאס, להוציא ספר על קורת ימי חייו, שהתחיל בה אך לא הגיעה לידי סיום, החליטה משפחת פוטרפאס המורחבת בראשות בנו ר' בערל שיחי' פוטרפאס להוציא ספר מקיף על ימי חייו, והתוועדויותיו • לדיווח המלא