• חדש מהסדרה הפופולרית: מאמר מבואר לחג החנוכה

    לקראת חג החנוכה קובץ מאמר "תנו רבנן מצות נר חנוכה" תשל"ח, מבואר ומפורש, כחלק מסדרת "ביאורים במאמרי רבינו" מאת הרב מנחם מענדל אשכנזי • מאמר זה מצטרף לסט הספרים "ביאורים במאמרי רבינו", שני כרכים, המאגד שלושים ואחד מאמרים, מסודרים לפי מועדי השנה, ערוכים מחדש בצורה בהירה • להורדת המאמר

וידאו