• גיור שאינו כהלכה • תגובה לדברי הרב אליעזר מלמד

    הטענות נגד “גיורי וינה” היו מבוססות ואת האמת ההיסטורית בפרשה אין ללמוד מפי עדותם של נוגעים בדבר. גדולי ישראל ראו את הדברים כפי שהם וקיבלו את ההחלטות המתבקשות לפי דרכה של תורה • הרב שמואל ניסילביץ – חבר ‘מרכז רבני אירופה’ והרב שלמה הלפרן – רב קהילת חב”ד בתל אביב ומרבני מכון הלכה חב”ד, בתגובה למאמריו של הרב אליעזר מלמד • לכתבה המלאה