• תיאור אותנטי מרתק: גילוי ראשון של דו"חות סודיים שנכתבו לרבי

    בין שאר התשורות שחולקו כנהוג למשתתפים, היה גם קובץ דו"חות שכתבו השלוחים ברוסיה אל הרבי, באותן שנים קשות מאחורי מסך הברזל. לאחר השקעה רבה של פענוח הדו"חות ותרגומם – נדפסו בקובץ באופן ערוך ומסודר, ועורר כמובן התרגשות רבה בקרב הנאספים • לכתבה המלאה ולהורדה