• בפעם שניה: ישיבת תות"ל ראשל"צ נותנת 'מנחת עשיר'

    לקראת שנת המאה ועשרים קיבלו על עצמם תלמידי ישיבת תות"ל ראשל"צ לתת מתנת אמת לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח מאה עשרים ואחד הערות לנחת רוחו. הקובץ הראשון יצא לאור לקראת י"א ניסן וחלקו השני הושלם בימים אלו • לכל הפרטים