• פרסום ראשון: עלי הגהה מאמר ד"ה אני לדודי ודודי לי, ה'תשכ"ו

    בקשר עם ראש חודש אלול – מערכת "מפתח" מוציאה לאור את הגהות הרבי על מאמר ד"ה "אני לדודי ודודי לי", שנאמר בהתוועדות דש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תשכ"ו (ונדפס בספר המאמרים – מלוקט, חלק ד). חוברת זו היא השלשים ושש בסדרת הקבצים של פרסום ההגהות על השיחות והמאמרים • לקריאה והורדה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array