• פרסום ראשון: עלי הגהה מאמר ט"ו אב תשל"ה

    בקשר עם חמישה עשר באב – מערכת "מפתח" מוציאה לאור את הגהות הרבי על מאמר ד"ה לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב כו' שנאמר בהתוועדות דיום ד', חמשה עשר באב ה'תשל"ה (ונדפס בספר המאמרים – מלוקט, חלק ג) • חוברת זו היא השלשים וחמש בסדרת הקבצים של פרסום ההגהות על השיחות והמאמרים • לקריאה והורדה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array