• 'זמן קיץ': אלפי לומדים חדשים חוזרים לבית המדרש

    ביחד עם ילדי תלמודי-התורה והישיבות הקדושות, אלפי בעלי-בתים בארץ וברחבי העולם חזרו השבוע לחבוש את ספסלי בית המדרש במהפיכה התורנית העולמית: עשרות כיתות חדשות ללימודי הלכה והכשרה במקצועות הקודש נפתחו בהתלהבות יוקדת, כאשר לצורך הרישום המוגבר נקראו אל הדגל מגידי שיעור חדשים • לכל הפרטים והרשמה