• פרסום ראשון: עלי הגהה אחש"פ תשמ"ח

    בקשר עם ימים האחרונים דחג הפסח – מערכת "מפתח" מוציאה לאור את הגהות הרבי על שיחת אחרון של פסח ניסן ה'תשמ"ח. חוברת זו היא העשרים ושש בסדרת הקבצים של פרסום ההגהות על השיחות והמאמרים • לקריאה והורדה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array