• להורדה: קובץ הערות ופלפולים ע"י ישיבת תות"ל בית שמש

    לרגל י"א ניסן – 120 שנה לרבי מלך המשיח, יו"ל ע"י מערכת הערות ופלפולים שע"י תלמידי התמימים בישיבה קטנה תות"ל בית שמש, קובץ מיוחד ובו 120 הערות, פלפולים וחידושי תורה שנכתבו ע,י תלמידי וצוות הישיבה • לקריאה והורדה