• ב' ניסן: התוועדות ארצית לרגל פתיחת 120 שיעורים

    לקראת ב' ניסן יום הילולת אדמו"ר הרש"ב ולקראת י"א ניסן – 120 שנה ולרגל פתיחת 120 שיעורים חדשים בספר עניינו של משיח תערך התוועדות זום מיוחדת שבה יתעוררו בקיום השליחות היחידה קבלת פני משיח • לכל הפרטים