• את"ה העולמי: חלק רביעי של פארבריינגען פורים תשח"י • צפו

    מערכת 'פארבריינגען עם הרבי' שע"י ארגון את"ה העולמי שמחה לפרסם כעת את החלק הרביעי של פארבריינגען פורים תשח"י, הכולל; 5 שיחות וסיום פארבריינגען (1:45 שעות) עם כתוביות בלשון הקודש • מוגש כעת לצפיה לקהל התמימים ואנ"ש הצמאים לראות את פני מלכנו – הרבי מלך המשיח שליט"א • לצפיה והורדה