• בתרגום ללה"ק: פארבריינגען עם הרבי פורים תשח״י

    לקראת חג הפורים מערכת "פארבריינגען עם הרבי" שעל ידי את"ה העולמי שמחה להגיש לציבור התמימים ואנ״ש הצמאים לראות את פני הרבי מלך המשיח, וידיאו ערוך עם כתוביות בלשון הקודש פארבריינגען מתורגם מחג הפורים תשח״י. בציפייה ובבטחון אשר ברגעי גלות אחרונים אלו נזכה לראות בעיני בשר הגאולה האמיתית והשלימה • לקריאה והורדה