• פארבריינגען עם הרבי: ט"ו שבט תשמ"א בתרגום ללה"ק

    לרגל חמשה עשר בשבט מערכת "פארבריינגען עם הרבי" שעל ידי את"ה העולמי מביאה בפני קהל התמימים ואנ"ש, הצמאים לראות את פני הרבי מלך המשיח, וידיאו ערוך עם כתוביות בלשון הקודש בציפייה ובבטחון אשר ברגעי גלות אחרונים אלו נזכה לראות בעיני בשר את נשיאינו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט״א גואלנו גאולה שלימה • לצפיה ולהורדה