• כ"ז אדר: מתאחדים בלימוד השיחה האחרונה מהרבי מלך המשיח

    בקשר עם יום כ”ז אדר ראשון שחל בשבוע הקרוב, כלל חסידי חב"ד מתאחדים בלימוד השיחה האחרונה שזכינו לשמוע מהרבי שליט,א מלך המשיח – שיחת ש"פ ויקהל תשנ"ב, לפני 30 שנה • להורדת הר"ד (מוגה) מהשיחהלכל הפרטים