• להורדה: קובץ “ומדייק במאמר” על מאמר באתי לגני תשכ”ב

    לקראת הימים י’-י”א שבט שיחולו בשבוע הבא, מכון “יד מנחם” מגיש את החוברת “ומדייק במאמר” ובה ביאורים ודיוקים על פי מאמרי הרבי מלך המשיח לאורך השנים על מאמר באתי לגני תשכ”ב, המתאים לאות של השנה – אות י”ב • לקריאה והורדה