• 30 שנה להכרזה: נמצאים בימות המשיח!

    לפני 30 שנה, ביחידות כללית מוצאי חג הגאולה י"ט-כ"ף כסלו תשנ"ב, אמר הרבי מלך המשיח שליט"א שנמצאים עכשיו בימות המשיח, וצריכים רק לפתוח את העינים, ואז רואים שנמצאת כבר הגאולה האמיתית והשלימה בפשטות מטה לימוד הדבר מלכות מגיש את שיחת הדבר מלכות להורדה