• מבט לשידוכים 5: סדרת “השידוכים יביאו את הגאולה”

    מבט לגאולה על השידוכים חלק חמישי [ה’]-  מעצותיו של הרבי שמסוגלות להועיל ולהרבות חתונות בישראל, והפעם: חובת ההורים, להשיא ילדיהם \ אין לדרוש שלימות \ להביט על העיקר \ כשיש ספיקות \ אין לנו עסק בסימנים ורמזים \ מדוע אינה מצליחה לגמור את השידוך \ שידוכים ספרדים ואשכנזים ובין חוגים שונים ועוד ועוד • לצפיה