• להורדה: הפסוקים מהפרק של הרבי לראש חודש מנחם אב

    מערכת חב"ד אינפו שמחה להגיש תדפיס מתוך הקאפיטל של הרבי פרק ק"כ, השייכים לראש חודש מנחם-אב. כידוע, כ"ק אדמו"ר הריי"צ כותב כי "מנהג עתיק ללמוד בכל ר"ח פסוק אחד עם פרש"י ואפשר להוסיף עם עוד פירושים מהקאפיטל בתהילים שהוא מסומן במספר שנות חייו" • הקובץ מכיל את הפסוק השייך לראש חודש זה, פסוק ד' – מתוך קובץ י"א ניסן-שנת הק"כ • לקריאה והורדה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array