• לתבוע משיח: תשורה מיוחדת להורדה

    בתשורה מחתונת ליפש – דקל התפרסמו מקבץ של יומנים מרתקים מבית חיינו מפרי עטו של אב החתן הרב אורי מרדכי שי’ ליפש בשנים תש”מ, תשמ”-תשמ”ד ותשמ”ז אז זכה לבקר ולשהות בד’ אמותיו של כ”ק אדמו”ר מלך המשיח • לפרטים והורדה