• עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא

    "כשם שעד עתה הי' מונח ("אפגעלייגט") אצל כאו"א מאתנו שהרבי יוליכנו לקראת משיח צדקנו – צריך להיות מונח כן גם עתה. והמאורע שאירע כו' – אינו אלא לעיני בשר שלנו, ואינו אלא נסיון בלבד (א' הנסיונות דחבלי משיח שצריכים להיות קודם ביאת גואל צדק), שכל ענינו הוא שמעלים ומסתיר על האמת" • לדברי הרבי

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array