• רבני אנ"ש: צו השעה – אחדות החסידים!

    לקראת כ"ח סיון וג' תמז אנו מגישים את דברי רבני אנ"ש בבית חיינו -770, בהתוועדות שבת אחדות פרשת במדבר • המרא דאתרא של שכונת המלך הרב יוסף ישעי' ברוין, רבה של אילת הרב יוסף העכט והרב מנחם מענדל גלוכובסקי רב קהילת חב"ד רחובות • לקריאה