• פרסום ראשון: כשהרבי הגיה את המכתב בעיתון עצמו

    לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה, אנו מפרסמים הגהה נדירה מכ"ק אד"ש מה"מ, על מכתב כללי שנכתב לקראת י' שבט תשמ"ג. בדרך כלל, נהג הרבי להגיה את הדברים לפני שהוכנסו לעיתון עצמו, אך במכתב זה ההגהות הן על צילום הגליון עצמו של עיתון "דבר" כפי שהוכן לדפוס • לצילום ההגהה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array