• יו"ד-י"א שבט: 71 שנה לנשיאותו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח

    בשבת קודש יחול היום הגדול והקדוש י' שבט, יציינו רבבות חסידי חב"ד את יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, ושבעים ואחת שנה ליום התחלת הנשיאות של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח. בקהילות אנ"ש יתקיימו שיעורי חסידות והתוועדויות לאורך השבת לרגל יום סגולה זה. במכתב מפורט קבע הרבי את ההנהגות ביום זה • למכתבו של הרבי

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array